ผลการค้นหาอสังหาริมทรัพย์

หาอสังหาริมทรัพย์

Step 1 : อสังหาริมทรัพย์สำหรับ...
Step 2 : เลือกสถานที่...
Step 3 : ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาโดย:

Sort Properties :
ขายใหม่ / โครงการใหม่
ห้องนอน
ค้นหาตามราคา:
2,500,000THB2,750,000,000THB
สิ่งอำนวยความสะดวก
สภาพ
ประเภทที่อยู่อาศัย
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
ขายใหม่
$11,500,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
ขายใหม่
$10,800,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
โครงการใหม่
$23,900,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
โครงการใหม่
$7,500,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
โครงการใหม่
$39,272,500
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
โครงการใหม่
$30,475,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
ขายใหม่
$17,429,900
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
ขายใหม่
$8,764,750
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
โครงการใหม่
$26,900,000
สำหรับ ซื้อ
ที่พักอาศัย
ขายใหม่
$24,500,000

Filter by:

เลือกสถานที่...
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
Sort Properties :
ขายใหม่ / โครงการใหม่
ห้องนอน
ห้องน้ำ
ค้นหาตามราคา:
2,500,000THB2,750,000,000THB
สิ่งอำนวยความสะดวก